AutoLectura

Autolectura

Introducir datos 1/3
2
Verificación2/3
3
Enviar3/3
Os campos marcados con asterisco (*) son obrigatorios.

A lectura que nos comunicas empregarase para facturar o consumo só se os nosos lectores non puideron ler o contador e sempre que a recibamos nas datas previstas de lectura.