Arbitratge i mediació

Arbitratge i mediació

Junta Arbitral de Consum de Catalunya - Establiment Adherit Arbitratge de Consum

Els teus drets sempre coberts

Si creus que no t'hem resolt una queixa de forma satisfactòria, tens dret a utilitzar l'arbitratge.

Es tracta d’un procediment extrajudicial de resolució de conflictes en l'àmbit de consum que neix quan les parts enfrontades no es posen d'acord en la solució més adequada i utilitzen un tribunal arbitral per a la resolució de la divergència. Ambdues parts es comprometen a complir la resolució que dicti el tribunal. Les reclamacions entre consumidors i empresaris, que es poden resoldre mitjançant l'arbitratge de consum, es gestionen a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. És un sistema gratuït i molt més àgil que la reclamació judicial.

Aigües Colomenques està adherida a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya en tot el relatiu als processos del cicle comercial, és a dir lectura, facturació i cobrament de rebuts, per aquest motiu acceptarem les peticions d'arbitratge que els titulars d’una pòlissa ens vulguin proposar. Per a la tramitació d’un arbitratge, cal que prèviament hagi presentat a la companyia una reclamació i hagi obtingut resposta. Si aquesta la considera insatisfactòria, té dret a utilitzar els serveis del Customer Counsel de l'empresa o bé pot anar a l’OMIC (Oficina municipal del consumidor) del seu municipi i sol·licitar mediació o arbitratge.