Bonificacions i fons social

Publicador de continguts

Servei municipal d'aigua a Santa Coloma de Farners

 

Tarifes Bonificades

Les bonificacions suposen una reducció de la factura per alguns grups de població específics o amb circumstàncies de necessitat. 

 • Bonificacions per a unitats familiars

  Què és?

  Tarifació especial que afecta al concepte Cànon. La tarifa de família nombrosa amplia els trams de consum i és aplicable quan conviuen més de 3 persones.

   

  Qui en pot gaudir?

  Habitatges amb més de 3 persones empadronades.
  El titular de la pòlissa ha de ser empadronat a l'habitatge.
  Hi ha d'haver comptador d'aigua individual a l'habitatge.

  Les llars amb persones amb grau de disminució o amb un nivell de dependència, tenen dret a una bonificació addicional. Cada persona amb un grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència reconegut per resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials computa com a dues persones a efectes de considerar l'ampliació de trams.

   

  Com es sol·licita i quina documentació cal aportar?

  Per a la tarifa del Cànon, la sol·licitud es pot fer a l'oficina del servei municipal d'aigua, a les oficines de l'Agència Catalana de l'Aigua o en línia, a través de la web de l'ACA.
  Si una de les persones de la llar presenta un grau de disminució superior al 75% o un nivell III de dependència, s'haurà d’aportar la resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. En aquest cas la sol·licitud s'haurà de presentar directament a les oficines de l’ACA.

 • Cànon social

  Què és?

  Bonificació sobre el concepte Cànon, aplicable sempre que no es superin 27 m3/trimestre o equivalent si són famílies nombroses.

  S’aplica una tarifa reduïda al primer tram.

   

  Qui en pot gaudir?

  Subministraments domèstics de domicilis particulars. El sol·licitant ha de ser titular de la pòlissa.

  El consum del període ha de ser igual o inferior a la dotació bàsica 100 l/persona/dia (27m3/trimestre) (establerta pel Decret 3/2003)

  Que es compleixi alguna de les situacions detallades a la web de l'ACA.

   

  Com es sol·licita i què cal aportar?

  La sol·licitud es pot presentar a les oficines de l’ACA o a la web de l’ACA.

  Al web de l’ACA es troben detallades les oficines, així com els formularis que cal emplenar i la documentació que cal aportar. Consultar a l’apartat Cànon de l’aigua – Tarifes socials a la web de l'ACA.