Depuració

Editor de continguts

Detall planta depuradora

Depuració d'aigua

Les aigües residuals són sotmeses a un procés de depuració per reduir la càrrega contaminant de l'aigua utilitzada. És el pas previ per poder retornar-la al medi natural amb els mínims riscos ambientals o per destinar-la a altres usos secundaris.