Condicions generals de contractació

Normativa Perfil - SOC

Aigües Colomenques ha considerat convenient poder difondre per internet certa informació sobre la contractació que duu a terme.

En aquest apartat, Aigües Colomenques pot incloure les dades i les informacions en relació amb la seva activitat contractual que consideri convenients, com ara el marc contractual general, els requisits per ser-ne contractista, els procediments de contractació en curs i la documentació relativa a aquests procediments, i, en general, qualsevol informació que consideri convenient a aquests efectes, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per relacionar-se amb la societat pel que fa a contractacions.