Clavegueram

Editor de continguts

Reixa clavegueram

Clavegueram

Un vegada utilitzada, l'aigua residual anirà a parar a la xarxa de clavegueram, que facilita la recollida de les aigües residuals i pluvials, i les condueix fins a les estacions depuradores.

Aigües Colomenques dóna el servei de clavegueram al municipi de Santa Coloma de Farners i gestiona la xarxa de clavegueram de més de 57 km de longitud, 1072 pous de registre, 1625 embornals i 59 reixes interceptores.