Distribució i auditories hidràuliques

Publicador de continguts

Distribució de l'aigua

És l'etapa final de l'aigua en el seu recorregut per més de 92 km de xarxa de canonades del municipi fins a arribar a cada habitatge. Encara que el control de qualitat de l'aigua és una constant en totes les etapes, en aquesta fase cobra major rellevància, ja que es tracta de l'últim punt de control de les seves característiques sanitàries i organolèptiques abans de ser consumida.

Aigües Colomenques disposa en l'actualitat de 7 dipòsits amb una capacitat d'emmagatzematge 5.600 m³, que garanteixen en tot moment el subministrament de l'aigua a la població.

Auditoria Hidràulica Santa Coloma de Farners

Balanços hídrics

Des d’Aigües Colomenques facilitem els resultats de les auditories sobre l’eficiència hidràulica del servei de subministrament d’aigua, en compliment de la disposició addicional vint-i-sisena del Decret Legislatiu 3/2003 que estableix el deure de les entitats subministradores de dur a terme balanços hídrics en municipis amb més de cinc mil persones abonades.

Auditories hidràuliques a Santa Coloma de Farnes

Descarrega aquí l'informe