Condiciones legales

Condicions legals

AIGÜES COLOMENQUES l’informa del tractament que realitza de les dades personales que vostè facilita d’una forma breu, senzilla i clara. Per això, posa a la seva disposició un resum de la seva Política de Privacitat i el text complet, adaptat a la nova normativa de protecció de dades, el pot consultar a www.aiguescolomenques.cat 

Responsable del tractament

 • AIGÜES COLOMENQUES, S.L. (en endavant  amb domicili social a la carretera de Sils, número 5 de Santa Coloma de Farners (17430) i NIF número B-55179618.

Delegado de Protección de Datos

 • Correu electrònic: dpo.es@suez.com
 • El Delegat de Protecció de Dades (“DPO”) d’ AIGÜES COLOMENQUES es troba a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte en relació al tractament que realitzem de les seves dades personals.

Finalitats del tractament

 • Subministrar el servei d’aigua que ha contractat.
 • Tramitar i resoldre possibles incidències que es produeixin en el subministrament d’aigua.
 •  Atendre les sol·licituds que vostè voluntàriament ens efectuï (entre altres, reclamacions, consultes de dubtes, trucades d’emergència, etc.).
 •  Facilitar-li informació sobre el seu consum d’aigua.
 • Realitzar estudis estadístics i/o enquestes relacionades amb el subministrament d’aigua, mentre duri la vigència del seu contracte.
 •  Gestionar l’accés i utilització de l’oficina virtual.
 • Trametre-li informació comercial relativa a l’activitat que desenvolupa, als esdeveniment que organitza, o que organitzen tercers en relació a la gestió del servei que presta AIGÜES COLOMENQUES, sempre que ens atorgui el seu consentiment.
 • Elaboració d’un perfil sobre vostè mitjançant la realització d’un seguiment continu del seu consum d’aigua, així com utilitzar altres dades que ens hagi facilitat, per a oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua, mentre gaudeixi

Legitimació del tractament

 • L’existència d’un contracte signat amb vostè.
 • La normativa reguladora del servei d’abastament d’aigua potable, en la mesura que ens atribueix determinades funcions i obligacions que impliquen necessàriament el tractament de les seves dades personals.
 • L’Interès legítim de la companyia en detectar fuites, fraus, balanços hidràulics i estudis estadístics per a la millora del servei o disseny de noves funcionalitats.
 • El seu consentiment per a tractaments opcionals no relacionats directament amb els serveis que rep.

Destinataris de la información

 • AIGÜES COLOMENQUES compta amb diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució dels serveis contractats.
 • Les seves dades podran ser cedides a entitats locals amb competència en la matèria..

Els seus drets

 • Pot accedir a les seves dades, sol·licitar que es modifiquin o es suprimeixin, exercir el seu dret a la portabilitat, oposar-se a que realitzem perfils d’usuari amb la seva informació personal o demanar que limitem el tractament en la forma que expliquem en la Política de Privacitat a través del nostre web: www.aiguescolomenques.cat
 • Recordi que el consentiment que dóna per a tractar les seves dades amb finalitats addicionals (per exemple, enviament de publicitat) és sempre revocable.