Captació

Editor de continguts

Editor de continguts

L'origen de l'aigua potable

La captació és el procés d'obtenció de l'aigua de la font natural. Les fonts naturals més habituals són les aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (rius i llacs).

L'aigua que es distribueix al municipi de Santa Coloma de Farners procedeix de pous.

Editor de continguts