Editor de continguts

groupid: 9304276, currentGroupId: 9304276

Anàlisi en continu

Així mateix, disposem de sistemes de control en continu, que ens permeten, mitjançant el nostre sistema de telecomandament i telecontrol, controlar i corregir en continu indicadors de qualitat de l'aigua tals como el clor residual, el pH, la conductivitat i la terbolesa, etc.

Aquests controls automàtics complementen els controls efectuats en laboratori en compliment del Pla de Control de Qualitat de l'Aigua Potable pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum.

Pots consultar aquí l'analítica del teu municipi.